Ejendomsmægler

I forbindelse med en ejendomshandel bliver vi ofte spurgt om en række spørgsmål, hvorfor vi har forsøgt at samle svar på disse her.

Nedenfor er der knapper til ejendomsmæglerforeningens formular, som er udfyldt (uden angivelse af ejendommen).

Der er medlemspligt af grundejerforeningen, se pkt. ‘grundejerforening/vedtægter’

Se referater og regnskaber på hjemmesiden.

Det er sælges pligt at oplyse grundejerforeningen om salget. Dette gøres lettest ved at skrive en mail til kasseren (Claus Henrik Olsen). Evt kan kasseren kontaktes pr telefon (pkt. ‘grundejerforening/bestyrelsen’)

Der kan oplyses at pr. 1/6 ikke er kontingentrestancer for 2013. Der er endnu ikke er opgjort for 2014. Kontakt kasseren for oplysninger vedr. kontingentrestancer for 2014.